Members of the organization

 

Personal data

Date of entry into membership

Number of member’s ticket

Eugene Georgievich Chugunov

 

 

Mikhail Alexandrovich Mikao

 

 

Andrei Mikhailovich Soloviev

 

 

Natalia Vladimirovna Lubenskaya

 

 

Alexander Borisovich Bochkarev

 

 

Alexander Valerievich Shahotin

 

 

Alexander Ivanovich Veter

 

 

Denis Alexandrovich Danilchenko

 

 

Kirill Vladimirovich Melnikov

 

 

Eugene Vladimirovich Zhdan

 

 

N.A. Omelchenko

 

 

Roman Vladimirovich Lukoshkin

 

 

Alexey Eugenievich Savosta

 

 

Alexey Georgievich Chugunov

 

 

Oleg Vladimirovich Mamiev

 

 

Anna Nikolaevna Turaeva

 

 

Vasiliy Ivanovich Fursa

 

 

Vladislav Ernestovich Kornikh

 

 

Igor Alexandrovich Kuznetsov

 

 

Andrey Vasilievich Redkozub

 

 

Rustam Zheslanovich Bahtiyarov

 

 

Andrey Sokolov

 

 

Vitaliy Tereshenko

 

 

Maxim Tatarin

 

 

Vasiliy Valabuev

 

 

Dmitry Funtov

 

 

Sergey Spesivtsev

 

 

Martirosyan Ardovast

 

 

Alexey Shlykov

 

 

Roman Sergeevich Velichko

 

 

Igor Yurievich Ryskin

 

 

Sergey babayan

 

 

Andrey Sizov

 

 

You can join the Federation at any regional tournament held by KRPO for the development of power sports "Svetogor".